Loga    

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je spolufinancován z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF) a 15% z rozpočtu ČR. Byl schválen vládou ČR v listopadu 2006. Jako jeden z prvních operačních programů byl schválen Evropskou komisí již v říjnu 2007.  Realizace projektů je stanovená do 31.12.2013, respektive do 2015. Celkový obnos dotací stanovených pro OP VK je cca 60,240 mld. Kč.

 

 Máte-li zájem stát se hodnotitelem OP VK, proveďte tyto kroky:

1.     Kliknutím na tlačítko "Registrace" na této stránce se zaregistrujte jako uživatel Centrální databáze hodnotitelů. Vzápětí obdržíte na e-mailovou adresu, kterou uvedete, heslo pro přístup do CDH.

2.     S tímto heslem se přihlaste do CDH (tlačítko "Přihlášení k CDH" na této stránce) a vyplňte Dotazník hodnotitele.

3.     Poté, co Řídicí orgán posoudí soulad Vašeho dotazníku s kritérii pro přiznání statusu hodnotitele, pozve Vás na školení pro hodnotitele OP VK.

4.     Po absolvování tohoto školení  a úspěšném napsání testu, budete certifikován/a jako hodnotitel OP VK.